HomePorady rozwodowy › Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie

W czasie procesu rozwodowego zadaniem sądu jest ustalenie, który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia. Na wspólną prośbę stron, sąd może tego zaniechać. W takiej sytuacji rozwód zostanie przeprowadzony w bardziej pokojowych i kulturalnych warunkach, co zdaniem wielu ludzi, jest lepsze dla dzieci. W rzeczywistości rozwód, bez czy z orzekaniem o winie, jest dla dziecka źródłem ogromnego cierpienia. Niezależnie od tego, kogo sąd uzna za winnego w czasie procesu z orzekaniem o winie, to właśnie dziecko czuje się najbardziej winne rozpadowi rodziny.

   

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>